Aktuellt om coronaviruset – för att skydda oss alla 

Soprano Oyj, 06.03.2020 15:50

Bästa vän,

med hänvisning till nyheterna om coronavirusets spridning i Asien, Europa och på andra håll i världen tar Soprano Group i bruk förebyggande åtgärder för att skydda våra anställda, klienter, studerande och utbildare och Soprano Groups businesskolor som helhet. 

Våra åtgärder kan verka stränga, men är dessvärre nödvändiga och i linje med motsvarande åtgärder i andra organisationer som har att göra med internationella resenärer.

Om du har besökt, eller haft direkt kontakt med någon som besökt områden med coronavirusepidemi, kommer vi tyvärr att kunna ta emot dig till våra campus i Sverige, Finland eller Ryssland först efter 14 dagar från din återvändo eller kontakt. Du kan delta i de flesta av våra utbildningar på distans. Mera information om detta får du av din kontaktperson.

Det samma gäller även om du framledes reser till områden med coronavirusepidemi eller får besök av familjemedlemmar eller andra gäster från dessa områden.

Vissa av Soprano Groups internationella kundorganisationer har ännu striktare regler för internationella resenärer. I dessa specialfall kommer vi att kontrollera att varken utbildaren eller någon av deltagarna har gjort en internationell resa under de senaste 14 dagarna.

Vi kommer i alla fall att vid behov kontakta alla deltagare i god tid på förhand. Vänligen tveka inte att kontakta oss på info@soprano.fi för att kontrollera din situation om du misstänker att du är smittad och utgör en smittorisk.

Soprano Group och dess businesskolor kommer att följa upp situationen enligt myndigheternas officiella anvisningar och vi kommer att hålla dig uppdaterad ifall deras direktiv ändras. Om du behöver mera information om epidemin råder vi dig att kontakta de nationella och de lokala myndigheterna i landet där du vistas istället för att förlita dig endast på meddelanden som sprids på sociala medier. Myndigheternas uppgifter är pålitliga och baserar sig på den färskaste informationen. 

Vi är tacksamma för din förståelse i denna angelägna situation. Vi uppskattar ditt stöd för att skydda den allmänna hälsan och dina bidrag till den världsomfattande kampen för att begränsa epidemin. Vänligen notera alltså att du kan delta i de flesta av våra kurser på distans.

Med vänlig hälsning,

Arto Tenhunen, VD
Soprano Group 

SOPRANO OYJ ON NYT WETTERI OYJ