Ota yhteyttä

1st column
Second column
Third column

Analyytikot

ANALYYTIKOT

Soprano Oyj:tä seuraavat analalyytikot:

Inderes Oy
Melkonkatu 22 B
FI-00210 Helsinki
www.inderes.fi
Analyytikko Petri Aho (+358 50 340 2986)
petri.aho@inderes.com

Inderersin analyysejä Sopranosta:

Inderes seurannan aloitus 11.12.2013
Inderes seurannan aloitus 11.12.2013

Inderes aamukatsaus 3.1.2014:
Inderes aamukatsaus 3.1.2014

Indereksen aamukatsaus 31.1.2014: 
Inderes aamukatsaus 31.1.14

Inderes analyysi 31.1.2014:
Inderes analyysi 31.1.2014

Inderes analyysi 6.3.2014
Inderes aamukatsaus 6.3.2014

Inderes analyysi 11.3.2014
Inderes aamukatsaus 11.3.2014

Inderes analyysi 2.4.2014
Inderes aamukatsaus 2.4.2014

Inderes analyysi 28.4.2014
Inderes aamukatsaus 28.4.2014

Inderes analyysi 2.5.2014
Inderes aamukatsaus 2.5.2014

Inderes analyysi 8.5.2014:
Inderes aamukatsaus 8.5.2014
Inderes analyysi 8.5 2014

Inderes aamukatsaus 14.8.2014

Inders aamukatsaus 31.10.2014

Toimitusjohtaja Arto Tenhusen haastattelu 26.2.2015 tilinpäätöstiedotteen 1-12 2014 jälkeen löydät oheisesta linkistä:
https://vimeo.com/120680047

Toimitusjohtaja Arto Tenhusen haastattelu 13.5.2015 tilinpäätöstiedotteen 1-3 2015 jälkeen löydät oheisesta linkistä:
https://vimeo.com/127699985 

Toimitusjohtaja Arto Tenhusen haastattelu 27.8.2015 tilinpäätöstiedotteen 1-6 2015jälkeen löydät oheisesta linkistä:
https://vimeo.com/137466727
 

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Yllä olevien analyytikkojen toimittamat analyysit ovat Soprano Oyj:tä seuraavien tahojen itsenäinen ja puolueeton näkemys Soprano Oyj:stä yhtiönä ja konsernina. Soprano Oyj ei voi vaikuttaa analyysien sisältöön eikä myöskään niissä esitettävän tiedon luotettavuuteen. Soprano Oyj ei vastaa tietojen todenperäisyydestä, kattavuudesta tai sen käytöstä kenenkään toimesta. Inderes Oy:n tuottama tieto, johon sivustollamme viitataan perustuu arvioihin ja ennusteisiin, joita Soprano Oyj:tä yhtiönä ja konsernina seuraavat ulkopuoliset analyytikot ovat laatineet. Soprano Oyj:n sivustollaan viittaama ja ylläpitämä tieto ei edusta Soprano Oyj:n tai sen johdon mielipidettä, ennustetta eikä ennakkoarviota tulevasta. Informaatiota ei tule missään tapauksessa pitää sijoitusneuvontana.

Soprano Oyj ei myöskään vastaa näiden analyysien perusteella tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista (välittömät ja välilliset vahingot), joita tietojen käytöstä voi aiheutua.

Tämä Analyytikko-sivusto on tuotettu informatiiviseen tarkoitukseen, joten sitä ei tule käsittää sijoitussuositukseksi, tarjoukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä sijoitustuotteita. Lukijan tulee myös ymmärtää, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Tehdessään päätöksiä sijoitustoimenpiteistä, osakkeenomistajan tulee perustaa päätöksensä omaan tutkimukseensa, sekä arvioonsa sijoituskohteen arvoon vaikuttavista seikoista ja ottaa huomioon omat tavoitteensa, taloudellinen tilanteensa sekä tarvittaessa käytettävä neuvonantajia. Lukija vastaa sijoituspäätöstensä tekemisestä ja niiden taloudellisesta tuloksesta.