Strategia

Soprano on kasvuhakuinen koulutusyhtiö. Omaa kasvua kiihdyttääksemme tuemme koko suomalaisen koulutusalan yhteistyötä. Yrityskauppojen ja yhteistyösopimusten avulla olemme rakentaneet laadukkaan koulutustarjonnan ja kumppanuusohjelman, jota nyt laajennamme.

Megatrendit

Konsernin kasvun ajureina toimivat megatrendit liittyvät kestävään kehitykseen, älykkäisiin teknologioihin ja digitalisaatioon, kaupungistumiseen sekä muuttuvaan väestörakenteeseen. Nämä kaikki muuttavat työelämää ja haastavat organisaatioita ja ammattilaisia kehittämään osaamistaan.

Visio

Sopranon visiona on olla kiinnostavin elinikäisen oppimisen alusta muuttuvalle työelämälle.

Missio

Elinikäistä oppimista ammattilaisille.

Arvot

Konsernin arvot ovat luottamus, rohkeus, sitoutuminen ja tulokset.