Soprano on kasvuhakuinen koulutusyhtiö

Uskomme, että digitaalisten koulutuspalveluiden, Suomen kansainvälisen koulutusmaineen ja konsernin erikoisosaamisen avulla pystymme kiihdyttämään koulutusalan yritysten kasvua sekä Pohjoismaissa että kansainvälisesti ja luomaan merkittävää lisäarvoa.

Soprano – elinikäistä oppimista ammattilaisille!

Kouluttautuminen on keino rakentaa parempaa tulevaisuutta. Tämä on totta yksilöiden, yrityksien, yhteisöjen sekä yhteiskuntien näkökulmasta. Suomessa koulutukseen on uskottu ja satsattu pitkään. Digitalisoituvassa työelämässä oppimisen merkitys korostuu entisestään. Tarve oman osaamisen ja ajattelun kehittämiselle on jatkuva. Siksi Sopranon elämäntehtävä on työelämässä olevien ammattilaisten elinikäisen oppimisen vahvistaminen.

Soprano toteuttaa tätä tehtäväänsä:

  • Tarjoamalla asiakkaidensa hyödyksi parhaat koulutussisällöt, -menetelmät ja -teknologiat. Tavoitteena on paras asiakaskokemus.
  • Luomalla innostuneiden ihmisten yhteisöä, joka kehittää palveluja ja ratkaisuja ketterästi
  • Kehittämällä kansainvälisiä skaalautuvia koulutuksen ja oppimisen digitaalisia ratkaisuja

Soprano syntyi vuonna 1984 yrittäjä Arto Tenhusen halusta kehittää suomalaisten yritysten markkinointi- ja viestintäosaamista. Nykymuotoisen Sopranon juuret ovat kuitenkin paljon syvemmällä pohjoismaisessa koulutuskentässä. Sopranon muutos kehitysyhtiöstä koulutusyhtiöksi alkoi vuonna 2013, kun se osti koulutusalalla jo merkittävän aseman saavuttaneet Tieturin ja Informatorin. Vuonna 2014 Soprano osti Management Institute of Finland MIFin, joka oli pari vuotta tätä aiemmin muodostettu laittamalla kolme pitkän linjan koulutusyhtiötä – JTO, Infor ja Fintra – yhteen.

Sopranon tarina onkin erottamaton osa pohjoismaista osaamisen ja työelämän kehittämisen tarinaa, johon jokainen Sopranon koulutusbrändi on luonut oman lukunsa.

Johtamistaidon Opisto JTO

Sodan jälkeen Suomessa tarvittiin nopeasti uusia työnjohtajia. Heidän kouluttamisekseen perustettiin vuonna 1946 Johtamistaidon Opisto JTO. Nykyään Johtamistaidon Opisto auttaa johtajien ja esihenkilöiden lisäksi HR-ammattilaisia ja asiantuntijoita kehittymään työssään.

Fintra

1960-luvulla kansainvälistyvässä Suomessa alkoi olla pula vientiosaajista. Vientiosaamisen lisäämiseksi Suomeen perustettiin 1962 Vientikoulutussäätiö, joka tunnettiin myöhemmin nimellä Kansainvälisen kaupan koulutuskeskus Fintra. Nykyään Fintra auttaa kansainvälisiä ja kansainvälistyviä organisaatioita kasvamaan ja menestymään maailmalla.

Tieturi ja Informator

1980-luvulla työelämässä koettiin hurjia muutoksia, kun tietotekniikka alkoi yleistyä työpaikoilla. Tarvittiin uutta osaamista. Vuonna 1983 Suomen atk-koulutustarpeeseen vastaamaan perustettiin Tieturi. Ruotsi seurasi pian perässä, ja vuonna 1990 perustettiin Informator. Vuonna 2005 Informator tuli yrityskaupalla Tieturin omistukseen. Nykyään Tieturi ja Informator auttavat ammattilaisia kehittämään digitalisoituvassa työelämässä tarvittavia taitojaan.

Infor

1990-luvulle tultaessa Suomessa tarvittiin kasvavassa määrin viestintäihmisten täydennyskoulutusta sekä johtajien viestintävalmennusta. Tähän tarpeeseen perustettiin Infor, joka on yksi alan pioneereista. Nykyään Infor valmentaa johtajia, esihenkilöitä ja asiantuntijoita viestimään vaikuttavammin sekä viestinnän ammattilaisia loistamaan työssään.

MIF 

MIF syntyi 2012 Elinkeinoelämän keskusliiton yhdistäessä koulutusorganisaatioitaan yhdeksi kokonaisuudeksi. MIFiin yhdistettiin Johtamistaidon Opiston, Inforin ja Fintran koulutusliiketoiminta. Nämä brändit eriytettiin takaisin itsenäisiksi toimijoiksi 2016. MIFin nimellä kuitenkin toteutetaan ammatillisia tutkintoja ja Sopranon kansainvälisiä koulutusprojekteja.

Soprano Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla.

Lisätietoja yrityksestämme ja palveluistamme:

Soprano Oyj

www.soprano.fi
www.mifacademy.com

Informator Tieturi Group

www.informator.se
www.tieturi.fi

Management Institute of Finland MIF

www.mif.fi
www.infor.fi
www.jto.fi
www.fintra.fi

Soprano Group

Informator Tieturi Group

Pohjoismainen yksityinen ICT-alan koulutusyritys, joka auttaa organisaatioita kääntämään liiketoiminnan ja digitalisaation muutokset voimavaraksi.

Lue lisää

Management Institute of Finland MIF

Vaikuttavuuteen panostava työelämän kouluttaja ja tulevaisuuden osaamisen kehittämiseen keskittynyt valmennusorganisaatio.

Lue lisää

MIF Academy

Sopranon oma koulutusviennin yksikkö, jonka tehtävänä on kiihdyttää konsernin laajan koulutustarjonnan muokkaamista tekoälyavusteiselle online-oppimisalustalle.

Lue lisää

Osakkuusyhtiöt

Tehtävämme on pitkäjänteisen kehittämisen avulla kasvattaa omistettujen yhtiöiden omistaja-arvoa. Soprano haluaa sijoituskohteen ydintiimin mukaan hyötymään tulevasta arvonnoususta, fasilitoi kasvun vaatiman muutoksen ja järjestää tarvittavan rahoituksen.

Brain Alliance Oy

www.brainalliance.fi 

Ota yhteyttä

Asiantuntijamme palvelevat Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä,
verkoston kautta kymmenissä maissa ja virtuaalisesti ympäri maailman.

Ota yhteyttä