Yritysvastuu

Yritysvastuutamme ohjaavat ISO 9001:2015 -standardi ja Soprano Group ESG -strategia:

 • Ympäristö – Jopa oppimisella on CO2-jalanjälki
 • Sosiaalinen – Ihmiset ovat voimanlähteemme
 • Hallinto – Vastuullinen hallinto edistää hyvinvointia

Nämä kolme painopistealuetta mittaavat liiketoimintamme kestävyyttä ja eettisiä vaikutuksia.

Ympäristö

Sopranolla ei ole tavaratuotantoa, joten pääasialliset hiilidioksidivaikutusten tekijät ovat tilat ja työmatkat. Siksi vastuumme ympäristöstä perustuu valintoihin, jotka pienentävät työntekijöidemme, asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme hiilijalanjälkeä:

 • Tilat sijaitsevat keskeisillä paikoilla: lyhentää työmatkoja, helppo pääsy julkisilla kulkuvälineillä, polkupyörällä tai kävellen.
 • Etätyöskentely ja kokoukset ovat henkilökunnalle ja yhteistyökumppaneille helppoja ja joustavia; osallistujat voivat liittyä kaikkiin koulutuksiin verkossa.
 • Tulostus ja kopiointi on minimoitu: keskitymme sähköisiin oppimisympäristöihin ja materiaalin jakeluun, automaattisiin paperinkäyttöraportteihin ja kokonaiskorvaukseen kaikesta tulostamisesta ja kopioinnista.
 • Töölönlahden kampuksen energiaremontti: mm. vähäkulutuksinen LED-valaistusjärjestelmä, kaukolämpö- ja jäähdytysjärjestelmä sekä energiansäästöikkunat.

So­si­aa­li­nen

Konsernimme sosiaalinen vastuu korostuu koulutusliiketoiminnassamme. Se näkyy kolmella eri vastuualueella:

 • Asiakkaat: Asiakastarpeet ovat toimintamme kulmakivi, joten jatkuvassa vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa käytämme koulutuksissa monipuolisia pedagogisia menetelmiä parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen saamiseksi.
 • Työntekijät: Tasa-arvo-, koulutus- sekä turvallisuussuunnitelma ja terveysohjelma takaavat hyvän työpaikan kaikille. Joustavilla työehdoilla edistämme henkilöstömme hyvinvointia kestävällä tavalla.
 • Yhteistyökumppanit: Soprano on luotettava yhteistyökumppani, joka kantaa vastuuta kumppaneistaan ja odottaa kaikkien kumppaneiden sitoutuvan samoihin arvoihin ja periaatteisiin.

Edistämme tasa-arvoa: Soprano ei salli ikään, sukupuoleen, kansallisuuteen tai suuntautumiseen perustuvaa syrjintää missään toiminnan osassa.

Hallinto

Arvomme ovat luottamus, rohkeus, sitoutuminen ja tulokset.

Vastuu asiakkaitamme, työntekijöitämme ja yhteistyökumppaneitamme kohtaan on Sopranon liiketoiminnan ydin. Lisäksi olemme sitoutuneet noudattamaan hyvän hallintotavan periaatteita kaikessa toiminnassamme.

Edistämme läpinäkyvyyttä, esimerkiksi sisäisen valvonnan ja eettisen kanavan kautta.

Kehitämme liiketoimintaamme vastuullisesti niin, että kasvu tukee kykyämme huolehtia henkilöstöstämme, kumppaneistamme, asiakkaistamme ja omaisuudestamme.

Raportoimme läpinäkyvästi liiketoiminnastamme, taloudellisesta kehityksestämme sekä suorista ja välillisistä taloudellisista ja ympäristövaikutuksista.

Kestävän kehityksen tavoitteet

 • Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille.
 • Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.
 • Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

Lisätietoa YK:n kestävän kehityksen tavoitteista.