MIF osatoteuttajana Syklin SEURAAVA SIIRTO -hankkeessa

Panu Kauppinen, 22.06.2022 13:00

MIF toimii osatoteuttajana Suomen Ympäristöopisto Syklin hankkeessa, jossa kehitetään toimintamalleja tukemaan pienten- ja keskisuurten yritysten ymmärrystä vähähiilisyydestä, hiilijalanjäljen vähentämisestä ja vihreästä siirtymästä käytännön tasolla.

Hankkeen kohderyhmä on PK-sektorin eri toimialojen yritykset ja niiden henkilöstö Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä. Erityisesti keskitytään toimialoihin, joilla hiilijalanjälki on verrattain suuri tai ympäristöasiat korostuvat muutoin, esimerkiksi kilpailutekijänä.

Tavoitteena on edistää osallistuvien PK-yritysten liiketoimintamahdollisuuksia ja kilpailukykyä osana vähähiilisiä hankintaketjuja, tukea yritysten innovaatio- ja liiketoiminnan kehittämisosaamista sekä kasvattaa yritysten ja niiden henkilöstön ymmärrystä vähähiilisyydestä, jonka kautta yritysten toimintoja pystytään kehittämään vähähiilisemmiksi.

Hankkeen päätuloksena muotoutuu uusi vähähiilisyyden edistämisen toimintamalli, jota levitetään hankkeen aikana ja sen päätyttyä.

Hankkeen toteuttajat ja kesto

Suomen ympäristöopisto Sykli toimii hankkeen päätoteuttajana ja osatoteuttajana Management Institute of Finland MIF Oy (MIF). Hankeaika on 1.3.2022–31.8.2023 ja hanketta rahoittaa Euroopan Unioni, Euroopan sosiaalirahasto.

Yhteyshenkilöt

Joonas Raaska, Suomen ympäristöopisto Sykli, joonas.raaska@sykli.fi
Petri Hytönen, Management Institute of Finland MIF Oy, petri.hytonen@mif.fi
Timo Huuskonen, Management Institute of Finland MIF Oy, timo.huuskonen@mif.fi

SOPRANO OYJ ON NYT WETTERI OYJ