Mosambikin opettajien kouluttajat koulunpenkille suomalaisopein

Panu Kauppinen, 07.05.2019 08:00

Pääsiäismaanantai oli ensimmäinen koulupäivä. Kun Suomessa vietettiin pääsiäismaanantaita, aloitettiin Mosambikissa suomalaisten vetämä opettajakouluttajien koulutus. Opetuksen sisällöstä ja toteutuksesta vastaavat koulutusyhtiö Soprano ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK. Mosambikissa paikallinen kumppani on Universidade Pedagogica. Nyt alkaneen pilottihankkeen tavoitteena on saada käynnistettyä aiesopimuksen mukaisesti koulutusohjelma 200 000 mosambikilaisen opettajan täydennyskouluttamiseksi.

Sopranon koulutusviennin Mosambikin toiminnan pilottivaihe käynnistyi pääsiäismaanantaina 22.4.2019 maan pääkaupungissa Maputossa. Mosambikin ammatilliseen opettajankoulutukseen keskittyneeseen Universidade Pedagogicaan kokoontuivat koulutettavat opettajakouluttajat, yliopiston johto ja Suomesta Sopranon ja JAMK:n edustus. Myös Mosambikin opetusministeriöiden ja Maailmanpankin edustajat ovat seuraamassa pilottikoulutusta paikan päällä Maputossa. Sopranon MIF Academy ja JAMK ovat yhdessä kehittäneet ’Mozambican-Finnish Education Quality Development Programme’ -koulutusohjelman, jonka lähtökohta on opettajien opetustaidon kasvattaminen. Syntyvä osaaminen ja koulutusjärjestelmä jäävät Mosambikiin pysyväksi osaksi Universidade Pedagogicaa.

Suomen koulutuksen kivijalka on opettajiemme pedagoginen huippuosaaminen. Tällä osaamisella on maailmanlaajuinen kysyntä ja nyt me viemme sitä kehittyviin maihin. Mikäli Mosambikin pilotin jälkeen edetään aiesopimuksen mukaan, on ensimmäinen tehtävämme kouluttaa opettajien kouluttajia noin 100–200. Seuraavassa vaiheessa koulutamme heidän kanssaan yhdessä ympäri maata toimivat ohjaavat opettajat, joita on 1000–2000. Kolmannessa vaiheessa ohjaavat opettajat tukevat paikallisten opettajien koulutusta. Prosessi on monivaiheinen, mutta ainoastaan nostamalla opettajien opetustasoa ja kasvattamalla pätevien opettajien määrää pääsemme vaikuttamaan kohdemaan positiiviseen kehitykseen, koulutusyhtiö Sopranon toimitusjohtaja Arto Tenhunen kertoo.

Oppilaan ja opettajan välissä on yli 9 000 kilometriä

Kun suomalaisen opettajan ja mosambikilaisen oppilaan välissä on yli 9 000 kilometriä, opetusta ei voi kokonaan hoitaa paikan päällä. Ratkaisu löytyy verkosta. Nyt kyse ei kuitenkaan ole siitä, että opiskelija menisi youtubeen ja katselisi siellä omalla ajallaan videoita. Sopranon MIF Academyn tuottama opetusohjelma tapahtuu kolmessa tilassa: paikan päällä, verkon yli ja verkossa.

– Pilottivaiheessa oppilaamme ovat Maputossa. Mikäli pilotista edetään hankevaiheeseen, ovat opiskelijat ympäri Mosambikia. Kun kyseessä on yli 3 000 kilometriä pitkä maa ja kulkuyhteydet monessa kohtaa haasteelliset, on selvää että opetusta pitää pystyä järjestämään myös verkossa. Verkon yli opiskellaan, niin että opettajalla on suora, ammattilaistason etäyhteys luokkatilaan. Oppilaat pystyvät keskustelemaan opettajan kanssa oppitunnin aikana. Verkossa tapahtuvassa opiskelussa tukena on tekoäly, joka auttaa opiskelijaa eteenpäin juuri hänelle sopivalla sisällöllä ja vauhdilla, Tenhunen kuvaa opiskelutapaa.  

Universidade Pedagogicassa on 13 000 opiskelijaa

Vuonna 1986 perustettu Universidade Pedagogica UP sijaitsee Mosambikin pääkaupungissa Maputossa.

– Kun Universidade Pedagogica perustettiin, se keskittyi nimenomaan opettajienkoulutukseen. Yliopiston pedagoginen tausta oli yksi suurimmista syistä, miksi juuri UP valikoitui koulutuskumppaniksemme Mosambikissa. Nykyisin yliopisto tarjoaa opettajienkoulutuksen lisäksi muidenkin alojen koulutusohjelmia. Tulevaisuudessa näemme myös nämä muut ohjelmat mahdollisina yhteistyön osa-alueina, Tenhunen toteaa. – Opetusministeriö, Suomen suurlähetystö Mosambikissa ja Maailmanpankki ovat edesauttaneet tässä Suomen koulutusviennin pilottihankkeen rakentamisessa. Heidän avustamanaan olemme saaneet korkean tason tapaamiset järjestymään ja pilottihankkeemme käynnistymään, koulutusyhtiö Sopranon toimitusjohtaja Tenhunen päättää. 

SOPRANO OYJ ON NYT WETTERI OYJ