Eettinen kanava

Soprano Group pitää erittäin tärkeänä asiana avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Nämä myös rakentavat lähtökohdan luottamukselle. Soprano Groupilla on käytössä eettinen kanava, jotta työntekijät ja muut sidosryhmät voivat ilmoittaa mahdollisista tapauksista, joissa on toimittu arvojamme ja periaatteitamme vastaan. Eettinen kanava on luottamuksellinen keino, jolla Soprano Groupin työntekijät ja muut osapuolet voivat ilmoittaa havaitsemistaan ja/tai epäilemistään epäeettisistä ja/tai laittomista menettelyistä Soprano Groupin omassa tai sen kumppanien toiminnassa.

Soprano Groupin työntekijät voivat myös ottaa yhteyttä omaan esi- tai HR-henkilöön. Kaikki vilpittömässä mielessä annetut ilmoitukset toimintaohjeiden ja/tai lain oletetusta rikkomisesta tutkitaan puolueettomasti. Soprano Group vastaa siitä, että työntekijöille ei aiheudu ilmiannon johdosta mitään epäsuotuisia työhön liittyviä seuraamuksia. Raportoijan henkilöllisyyttä käsitellään luottamuksellisesti kunnioittaen henkilön valitsemaa anonymiteettitasoa.

Linkki kanavaan