Suomalaiseen pedagogiikkaan perustuvalle koulutusohjelmalle kansainvälinen palkinto

Panu Kauppinen, 19.11.2020 10:00

Unescon mukaan vuoteen 2030 mennessä tarvitaan yli 70 miljoonaa uutta opettajaa.

Sopranon kehittämä opettajankoulutusohjelma on valittu kansainvälisen Worlddidac Award -palkinnon voittajaksi. Kehitysmaihin suunnattu opettajien täydennyskoulutusohjelma ’The Finnish online Education Quality Development Program for Teachers’ -verkkokoulutus pohjautuu suomalaiseen pedagogiikkaan.

Sveitsissä päämajaansa pitävän Worlddidac-järjestön palkintoraati piti Sopranon kehittämää koulutusohjelmaa pedagogisesti arvokkaana ja innovatiivisena. Palkintogaala järjestettiin koronatilanteen vuoksi verkossa.

Koulutusohjelma sadoille tuhansille kehitysmaiden opettajille

Suomalainen, vähiten kehittyneille maille tarkoitettu verkkokoulutusohjelma mahdollistaa satojen tuhansien opettajien yhtäaikaisen koulutuksen maanlaajuisesti lyhyessä ajassa ja erittäin kohtuullisin kustannuksin. Neljästä kuuteen vuotta kestävä opettajankoulutus maksaa koulutettavaa kohti alle kaksikymmentä euroa kuukaudessa. Ohjelma jakaantuu kolmeen osaan: ensin koulutetaan kouluttajat, seuraavaksi pääopettajat ja lopuksi heidän kanssaan yhteistyössä opettajat valtakunnallisesti.

Kehitysmaille tarkoitettu koulutusohjelma vastaa suomalaisten opettajien pedagogista koulutusta paikallisin lokalisoinnein. Suomalainen pedagogiikka tarkoittaa voimakkaasti yksinkertaistaen esimerkiksi oppilaskeskeistä tapaa opettaa itse opetettavan aineen sisällöstä riippumatta. Suomessa opettaja entistä vähemmän opettaa ja enemmän fasilitoi oppimista.

Uusimman teknologian avulla ohjelma toimii kuukauden ilman verkkoyhteyttä

Huonolaatuisten tietoliikenneyhteyksien vuoksi online-koulutus on ollut aikaisemmin ylitsepääsemätön haaste koulutuksen järjestäjille ja perinteisin tavoin koulutusta on voitu järjestää vain hyvin rajatulle määrälle osallistujia. Uusimman teknologian avulla Sopranon ohjelma toimii verkkovierailuiden välillä jopa kuukauden kerrallaan ilman verkkoyhteyttä. Pääasiassa verkossa tapahtuva koulutus mahdollistaakin kokonaisen kansakunnan opetuksen tason noston ja se on tärkeää kehitysapua koordinoivien kansainvälisten järjestöjen ja rahoittajien kannalta.

”Koulutus on parasta kehitysapua. On helppo ymmärtää, että erityisesti opettajien laajamittainen verkkokoulutus on vaikuttavuudeltaan aivan omaa luokkaansa. Tarve Sopranon kaltaisille koulutusohjelmille on valtava, sillä UNESCOn selvityksen mukaan maailmassa tarvitaan yli 70 miljoonaa uutta opettajaa vuoteen 2030 mennessä” kiteyttää Sopranon vt. toimitusjohtaja Pauliina Lautanen-Nissi ja jatkaa, ”Koulutus on parasta tasa-arvotyötä, vahvistaa naisten asemaa ja taistelee ylikansoitusta vastaan. Se vähentää myös tarvetta maastamuuttoon ja siten pienentää kansainvaellusten riskiä. Koulutus lisää ympäristönsuojelun ymmärrystä ja osaltaan auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta. Kun kehitysapu annetaan koulutuksena, niin sitä ei voi käyttää korruptioon.”

Voittoisa ohjelma on pilotoitu Mosambikissa ja testattu ulkopuolisten arvioijien toimesta

Aidossa kehitysmaaympäristössä Universidade Pedagógican ja Mosambikin opetusviranomaisten kanssa yhteistyössä toteutetut pilotit antoivat lupaavat tulokset. Ensimmäistä kertaa Mosambikissa pystyttäisiin käyttämään maanlaajuisesti samaa pedagogista opetussuunnitelmaa. Osallistujat kokivat koulutuksen erittäin hyödylliseksi itselleen ja he saivat tukea työlleen opetuksen laadun nostamisessa. Oppilaskeskeinen pedagoginen sisältö palveli paikallisia tarpeita osallistujien mielestä hyvin tai jopa erittäin hyvin. Sopranon käyttämää oppimisalustaa pidettiin myös helppokäyttöisenä.

Lisätietoja:
Vt. toimitusjohtaja Pauliina-Lautanen-Nissi, 050 3516 277, pauliina.lautanen-nissi@soprano.fi

Soprano Group – Lifelong Learning for Working Professionals

Soprano Group on Pohjoismaiden johtava yksityinen koulutusorganisaatio. Vuonna 2019 koulutuksiimme osallistui 29 111 henkilöä 2 457 organisaatiosta 27 maasta. Konsernin kuuden businesskoulun koulutusohjelmat ovat erikoistuneet informaatioteknologiaan, johtamiseen, viestintään, taloushallintoon ja kansainväliseen kauppaan. Tarjoamme koulutukset, diplomit, sertifikaatit ja ammattitutkinnot verkossa, verkon yli tai perinteisesti luokkahuoneissa.

Koulutusviennissä tavoittelemme monistettavaa ja skaalautuvaa verkkoliiketoimintaa. Sopranon kehittämien digitaalisten ratkaisuiden avulla opinnot, käytännön projektit, testit ja keskustelut opiskelijoiden ja kouluttajien välillä voidaan tehdä itsenäisesti verkossa tai verkon yli.

Soprano palvelee seitsemässä kaupungissa Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä, verkoston kautta kymmenissä maissa sekä virtuaalisesti ympäri maailman. Yhtiöllä on Avainlippu-tunnus ja ISO 9001 -laatujärjestelmä. Soprano Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.

Soprano Group | MIF | Infor | Johtamistaidon Opisto | Fintra | Informator | Tieturi | www.soprano.fi

Lisätietoja yrityksestämme ja palveluistamme:

Soprano Oyj
www.soprano.fi
www.mifacademy.com

Informator Tieturi Group
www.informator.se
www.tieturi.fi

Management Institute of Finland MIF
www.mif.fi
www.infor.fi
www.jto.fi
www.fintra.fi

SOPRANO OYJ ON NYT WETTERI OYJ